نژاد مهربان

 

 

ویژگی ظاهری :

 

گوسفند مهربانی دارای بدن كشیده بوده سر و صورت خالی از پشم است و گاهی فقدان پشم تا حد جناق سینه ادامه پیدا می كند و زیر شكم خالی از پشم است . میش معمولا بدون شاخ و قوچ اكثر شاخدار است رشد شاخها كند بوده و بندرت پیچیده و بلند می باشد .طول گردن نسبت به بدن  متناسب و در قسمت زیر آن كه اكثرأ خالی ازپشم است گاه یك و یا دو زائده مخروطی شكل

 

ورت منگوله دیده می شود .دنبه معمولا بزرگ و فشرده و در قسمت روئین كاملا پوشیده و در قسمت زیرین خالی از رویش پشم است كه به دنبالچه دوكی شكل ختم می شود .گاه دنبالچه دارای خمیدگی به سمت بالا بوده و شبیه حرف لاتین S است . رنگ پشم گوسفند در بره از خرمائی تیره تا آلبالوئی سیر تغییر می كند .بتدریج كه دام رشد می كند ، رنگ پشم به تدریج روشن تر شده و در حوالی سن بلوغ ثابت می شود

 

 

 

منبع : خرید و فروش گوسفند |گوسفند نژاد مهربان
برچسب ها : خالی ,قسمت ,بوده